Rodo

Cicha Struga

Szanowni Państwo, informujemy, iż obecnie mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”. Obowiązywanie przepisów RODO nakazuje nam przekazanie Państwu informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy posiadane przez nas Państwa dane osobowe.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ HANNĘ i MARKA GRĄDZIEL BĘDĄCYMI ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

  1. Przechowujemy i przetwarzamy Państwa adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania oraz dane osobowe.
    Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie kontaktów handlowych (klientów, partnerów handlowych, współpracowników) i przetwarzane będą przez Hannę i Marka Grądziel Chocieszów 36F, 57-322 Chocieszów lub podmioty działające na jej zlecenie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) i/lub w ramach uzasadnionego interesu administratora danych jakim są Hanna i Marek Grądziel (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), polegającego na utrzymywaniu stałych relacji handlowych z kontrahentami, adresatami oferty lub partnerami handlowymi, na czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania nie dłuższy niż okres w jakim Hanna i Marek Grądziel zobowiązani są do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danyc
  2. Administratorem Państwa danych osobowych są Hanna i Marek Grądziel. Dane te będą przetwarzane w siedzibie administratora lub podmiotów działających na jej zlecenie przy realizacji celu przetwarzania danych.
  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowychi prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzaniaprawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podawanie danych jest dobrowolne.
  4. Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych może zostać wycofanaw każdym czasie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, Hanna i Marek Grądziel Chocieszów 36F, 57-322 Chocieszów będzie miała prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez Hanna i Marek Grądziel Chocieszów 36F, 57-322 Chocieszów.
  5. Hanna i Marek Grądziel Chocieszów 36F, 57-322 Chocieszów w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującymz nią przy realizacji celu przetwarzania.
  6. Z przysługujących Pani/u wobec Administratora danych uprawnień może skorzystać Pan/ Pani w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres e-mail kontakt@cichastruga.pl lub na adres pocztowy: Hanna i Marek Grądziel Chocieszów 36F, 57-322 Chocieszów, z dopiskiem „Dane Osobowe”.
  7. Hanna i Marek Grądziel Chocieszów 36F, 57-322 Chocieszów informuje Panią/Pana również, że Pani/a dane mogą podlegać procesowi profilowana.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

kontakt@cichastruga.pl